Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Youtube thông báo em nó có hơn 100.000 lượt view, cám ơn pakon copak đã ủng hộ thương yêu Không Gian Hoàn Hảo ^^

https://youtu.be/mxEg_CiPQ10