Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

HỒI KÝ CỦA KIẾN TRÚC SƯ "FRANK O. GHERY" ( PHẦN 8/9), SKETCHES OF FRANK ...

Frank hiểu rõ điều này ngay từ ban đầu Anh ấy nói “đây là sảnh cho dàn nhạc và đây là bản nhạc đẹp và nó là ưu tiên số một” “Còn những thứ khác thì ít quan trọng hơn” Tôi nghĩ đây như là một lời phát ra từ một kiến trúc sư thật sự lạ khi nó nói từ một người nghệ sĩ như Frank Anh ấy đặt cái tôi của mình ở tầm thấp hơn và đã đặt ưu tiên công năng của tòa nhà lên trên

HỒI KÝ CỦA KIẾN TRÚC SƯ "FRANK O. GHERY" ( PHẦN 7/9), SKETCHES OF FRANK ...

HỒI KÝ CỦA KIẾN TRÚC SƯ "FRANK O. GHERY" ( PHẦN 7/9), SKETCHES OF FRANK ...