Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

NHỮNG THIẾT KẾ SƠ KHỞI CỦA KIẾN TRÚC SƯ "FRANK O. GHERY" ( PHẦN 1/9), SK...

CLIP GIỚI THIỆU VỀ KIẾN TRÚC SƯ FRANK O.GEHRY, BẬC THẦY VỀ SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC, NGƯỜI ĐÃ THIẾT KẾ TRỤ SỞ MỚI NHẤT CHO FACEBOOK! CLIP NÀY CHỈ DÀNH CHO NHỮNG SINH VIÊN YÊU THÍCH SỰ SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ, VƯƠN ĐẾN MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN VỚI MỘT THÁI ĐỘ LÀM VIỆC NGHIÊM TÚC, THAM VỌNG NẮM VỮNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VẬT LÝ ĐỂ VƯỢT QUA NHỮNG GIỚI HẠN CỦA KẾT CẤU VÀ KỸ THUẬT THÔNG THƯỜNG! CÓ PHỤ ĐỀ TIẾNG VIỆT, PHIÊN DỊCH BỠI CÔNG TY KHÔNG GIAN HOÀN HẢO! P/S: CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI NHỮNG AI CHỈ YÊU THÍCH VẼ PHỐI CẢNH VÀ SỐNG ẢO TƯỞNG VỚI PHỐI CẢNH MÀ KHÔNG CHÚ TRỌNG KỸ THUẬT THỰC TẾ ĐỂ CÓ THỂ ĐƯA SỰ SÁNG TẠO RA CUỘC ĐỜI THẬT!!!