Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Biệt thự cổ điển

TRAILER NHÀ PHỐ CỔ ĐIỂN BỀ NGANG 6M6 KHÔNG GIAN HOÀN HẢO, KTS. PHẠM NGỌC...: https://youtu.be/0AtFkCUpyvI

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN BỀ NGANG 7.5M, KHÔNG GIAN HOÀN H…: http://youtu.be/e1qJMjdDBN4

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015